Nyheder   CV   Galleri   Kurser   Min tekstilbog   Trykmetoder på mine kurser  

Bog bestilling / Book ordering


Bog : Lag på lag i tekstile billeder

Book : Layers on layers of textile art / appliquéPriser / Prices:
Danmark / Denmark Norge / Norway Europe (EUR)
Pris pr. bog: / Price pr. book: 295,- kr. 310,- n.kr. 40,- €
+ forsendelse / + Consigment 52,- kr. 130,- n.kr. 16,-€

Ved køb af 5 bøger eller derover til videre salg gives rabat
Discount will be given on purchases of 5 books or more


Kunstkort: / Postcard (my art):

Motiver med mine tekstilbilleder / Motives with my textile art / appliqué:
Danmark / Denmark Norge / Norway Europe (EUR)
4 kunstkort ass. / 4 postcards ass. 50,- kr. 55,- n.kr. 8,- €


Motiver med mine collagebilleder / Motives with my Collage, fabric / paper
Danmark / Denmark Norge / Norway Europe (EUR)
4 kunstkort ass. / 4 postcards ass. 50,- kr. 55,- n.kr. 8,- €
+ forsendelse / + consigment

Bogen, Lag på lag i tekstile billeder
The Book, Layers on layers of textile art /appliqué


Antal / Pcs.
 

Kunstkort / Postcard (my art):
Antal / Pcs.
  Sæt med 4 tekstile billeder / 4 textile art - appliqué cards

Antal / Pcs.
  Sæt med 4 collage billeder / 4 Collage, fabric - paper cards


Udfyld venligst:
Navn, adresse og E-mail
Please type information:
Name, address and e-mail:


Ved at trykke send bestiller du det valgte materiale!
By pressing send you have ordered the selected article!

  Eller send en bestilling til / Or mail to
solvejg@refslund.dk
Nyheder   CV   Galleri   Kurser   Min tekstilbog   Trykmetoder på mine kurser  


Websolution